Stichting Nickerie Vooruit

Naam van de Instelling: Stichting Nickerie Vooruit

RSIN- nummer: 819244466

Inschrijving KvK: 34255015

Doelstelling van de Stichting
Het in financieel opzicht mogelijk maken en ondersteunen van kleinschalige projecten op humanitair en sociaal gebied in de plaats Nickerie en omgeving in Suriname 

Beleid 2019 - 2021
Het verstrekken van eenmalige, beperkte financiële bijdragen of een bijdrage in natura voor:
Mobiliteit, bijvoorbeeld aanschaf rollator
Sociaal netwerk, bijvoorbeeld telefoon/computer of toegang internet
Economische zelfstandigheid, bijvoorbeeld verstrekking naaimachine 
Gezondheid, bijvoorbeeld gehoorapparaat of bril
Het fonds is nadrukkelijke bestemd voor kleine noden, geen woningprojecten en/of herstel

Bestuur

Glenn Hussain, voorzitter
Caroline Sijtsma, secretaris
Harry Moeskops, penningmeester
Marga van Gelderen, lid

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden vrijwillig en ontvangen geen vergoeding.

Financiële verantwoording 
Zie de gepubliceerde jaarverslagen