financieel verslag 2018

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2018 Stichting Nickerie Vooruit 
Lasten Baten 
Projecten Stichting Sari 3465,00Rente spaarrekening0,63
Bankkosten 241,75Donatie RC Maagdenhuis5000,00
Totaal 3706,75Totaal 5000,63
Positief exploitatiesaldo1298,88
Balans per 31-12-2018
Activa Passiva 
Saldo bankrekening1770,18Reserve projecten  1163,39
Saldo spaarrekening 687,09Positief exploitatiesaldo1293,88
Totaal 2457,27Totaal 2457,27

Geen opmerkingen: