DonateursWilt u donateur worden van de Stichting? 

U kunt uw donatie overmaken naar IBAN: NL08 ABNA 0425 693937 ten name van de Stichting Nickerie Vooruit, Amsterdam


Jaarlijks wordt door de Stichting Nickerie Vooruit middels een nieuwsbrief en via onze weblog verantwoording afgelegd over de besteding van de ontvangen gelden.

De Stichting Nickerie Vooruit is door de belastingdienst aangemerkt als en algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat giften aan Nickerie Vooruit voor belastingaftrek in aanmerking komen, mits aan de in de belastingwetgeving gestelde voorwaarde is voldaan dat het totaal bedrag van de in 1 jaar gedane giften een drempel (thans 1% van het drempel inkomen) overschrijdt. De maximale aftrek per jaar is 10% van het drempelinkomen.