Financieel verslag 2019

  Jaarrekening 2019

Lasten                                                                 Baten 

Projecten Stichting Sari € 1.235,00                         € 0,00

Reserve bij Stichting Sari    300,00

Bankkosten                    247,00

Totaal                         € 1.782,00

                                Balans per 31-12-2019

Activa                                             Passiva

Saldo bankrekening €   88,18 Eigen vermogen € 2.457,27

Saldo spaarrekening € 587,09 Negatief exploitatiesaldo        € 1.782,00

Totaal                         € 675,27 Totaal                 €    675,27
Geen opmerkingen:

Een reactie posten